светлина

 • 21хвърлям светлина върху — словосъч. изяснявам, уяснявам, разяснявам, осветлявам …

  Български синонимен речник

 • 22Список населённых пунктов Хасковской области —   Э …

  Википедия

 • 23Города Хасковской области — Хасковская область# Александрово (Област Хасково) > Александрово (Хасково) # Ангел войвода (село) > Ангел Войвода (село) # Балкан (село) > Балкан (село) # Бели дол > Бели Дол # Белица (Област Хасково) > Белица (Хасково) # Белополци > Белополци #… …

  Википедия

 • 24фот — (грч. phos, photos светлина) основна, практична единица за светлина во фотографијата дејството што го врши светлина од една Хефнерова свеќа од растојание од 1 м врз некој слој што е чувствителен на светлина …

  Macedonian dictionary

 • 25Список населённых пунктов Бургасской области —   Э …

  Википедия

 • 26албедо — (лат albus бел, светол сјаен) број што ja покажува мокта за одбивањето на светлината на некое тело што самото не свети, тоа е односот на јачината на одбиената светлина спрема целокупната светлина што паѓа на некое тело, сосем бело тело би имало… …

  Macedonian dictionary

 • 27електромагнетни бранови — бранови што настануваат поради брзите електрични треперења и се шират во околната средина како дел од електричната енергија (радиобрановите, инфрацрвената светлина, обичната видлива светлина, ултравиолетовата светлина, рендгенските зраци, гама… …

  Macedonian dictionary

 • 28нур — (тур. nur сјај светлина) според верувањето на муслиманите: зрак светлина што паѓа од небото на гробот на некој светец, односно светлина што се појавува од гробовите на набожните луѓе или на место каде што е закопано богатство (всушност, се работи …

  Macedonian dictionary

 • 29Haskovo (oblast) — Khaskovo (oblast) Област Хасково (Oblast Haskovo) Oblast de Khaskovo Administration Pays Bulgarie Type Oblast Siège Khaskovo …

  Wikipédia en Français

 • 30Khaskovo (oblast) — 41°50′N 25°55′E / 41.833, 25.917 …

  Wikipédia en Français